Từ khóa tìm kiếm: Xuất siêu

Hiển thị

10:09 - 01/03/2021

Xuất siêu gần 1,3 tỷ USD trong hai tháng

Xuất nhập khẩu hàng hóa tăng cao trong hai tháng đầu năm, với xuất khẩu có phần ưu thế hơn giúp xuất siêu gần 1,3 tỷ USD.