CHO THUÊ KHO BÃI

Hệ thống Kho của EZ SHIPPING Logistics đặt tại các khu công nghiệp cận kề trung tâm thành phố thuận tiện cho việc lưu kho và cung cấp nguyên vật liệu sản xuất cũng như lưu kho thành phẩm và phân phối đi các khu vực khác.

CHO THUÊ KHO BÃI

building