Ngày nay các hàng rào kỹ thuật trong thương mại quốc tế của các quốc gia rất đa dạng và phức tạp. Nắm bắt không kịp thời các loại giấy phép nhập khẩu cần phải có cho một loại hàng hóa cụ thể là một thách thức không nhỏ đối với các doanh nghiệp tham gia họat động xuất nhập khẩu. Thấu hiểu điều đó, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn và làm thủ tục xin giấy phép chuyên ngành/ công bố/ hợp quy/hợp chuẩn cho hàng hóa cho các công ty kinh doanh quốc tế thuộc nhiều ngành hàng khác nhau.

XIN CẤP C/O

building