Liên hệ

EZ SHIPPING LOGISTICS CO., LTD

Hà Nội

: ROOM 601, THANH HA BUILDING, CC2 AREA, BAC LINH DAM NEW URBAN AREA, DAI KIM WARD, HOANG MAI DISTRICT, HANOI CITY, VIETNAM

: +84.904.818.896

: MS ALICE: OVERSEAS@EZSHIPPING.VN

Hồ Chí Minh

: 6TH FLOOR, 39 DINH CONG TRANG STR, TAN DINH WARD, DIST 1, HCMC, VIETNAM

: +84.966.195.298 SKYPE/WECHAT: PHANQUAAN

: MR JUSTIN: AGENCY@EZSHIPPING.VN

Đà Nẵng

: 113 HOANG VAN THU STR, DANANG CITY, VIETNAM

Hải Phòng

: NO 22 VILLA 1, GROUP 16, THANH TO WARD, HAI AN DISTRICT, HAI PHONG CITY, VIETNAM

: +84.981.039.990 SKYPE: ESL.HAN

: MS BELLA: CUS02@EZSHIPPING.VN

Lạng Sơn

: 113 HOANG VAN THU STR

: 0966195298