Quy định mới về điều kiến công nhận kho ngoại quan

Quy định mới về điều kiến công nhận kho ngoại quan

2021-01-19 13:40:56 Lượt xem : 2644

Trong đó, Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định điều kiện công nhận kho ngoại quan. 
Cụ thể, có 5 điều kiện công nhận kho ngoại quan gồm: Khu vực đề nghị công nhận kho, bãi ngoại quan phải nằm trong khu vực quy định tại khoản 1 Điều 62 Luật Hải quan hoặc khu kinh tế cửa khẩu hoặc khu vực được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nằm trong quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics. 
Kho, bãi ngoại quan được ngăn cách với khu vực xung quanh bằng tường rào, đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan, trừ kho nằm trong khu vực cửa khẩu, cảng đã có tường rào ngăn cách biệt lập với khu vực xung quanh. 
Thứ ba, về diện tích: Kho ngoại quan nằm trong khu vực cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng cạn, cảng hàng không quốc tế hoặc khu vực ga đường sắt liên vận quốc tế phải có diện tích kho chứa hàng tối thiểu 1000m2
Kho ngoại quan chuyên dùng có diện tích kho chứa hàng tối thiểu 1000m2 hoặc có thể tích kho chứa hàng tối thiểu 1000m3 .
Kho ngoại quan nằm trong khu công nghiệp phải có diện tích khu đất tối thiểu 4000m(bao gồm kho, bãi và các công trình phụ trợ), trong đó kho chứa hàng phải có diện tích tối thiểu 1000m2 
Kho ngoại quan không thuộc trường hợp quy định nêu trên phải có diện tích khu đất tối thiểu 5000m2 (bao gồm kho, bãi và công trình phụ trợ), trong đó kho chứa hàng phải có diện tích tối thiểu 1000m2
Bãi ngoại quan phải có diện tích tối thiểu 10.000m2, không yêu cầu diện tích kho. 
Ngoài ra, điều kiện còn phải có phần mềm đáp ứng yêu cầu quản lý lưu trữ, kết xuất dữ liệu trực tuyến cho cơ quan hải quan về tên hàng, chủng loại, số lượng, tình trạng hàng hóa, thời điểm hàng háo đưa vào, đưa ra, lưu trữ trong kho ngoại quan chi tiết theo tờ khai hải quan để quản lý theo Hệ thống quản lý, giám sát hàng hóa tự động. 
Có hệ thống camera đáp ứng kết nối trực tuyến với cơ quan hải quan quản lý. Hình ảnh quan sát được mọi vị trí của kho ngoại quan, bãi ngoại quan (bao gồm cổng, cửa và trong kho bãi, riêng kho ngoại quan chứa hàng đông lạnh không phải lắp đặt trong kho) vào tất cả các thời điểm trong ngày (24/24 giờ), dữ liệu về hình ảnh lưu giữ tối thiểu 6 tháng. 
Nghị định có hiệu lực từ ngày 10/8/2020. 

Tin tức tổng hợp
Nguồn: Báo Hải Quan Online
building