TƯ VẤN CHUỖI CUNG ỨNG

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN EZ SHIPPING

TƯ VẤN CHUỖI CUNG ỨNG

Thời điểm nộp C/O trong Hiệp định EVFTA có hiệu lực...

23:38 - 02/03/2021

Để thực hiện hiệu quả các quy định tại Thông tư số 07/2021/TT-BTC quy định Thời điểm nộp chứng từ chứng nhận...
Xem thêm
building