Khai hải quan

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN EZ SHIPPING

Khai hải quan

Cước vận tải biển từ/đi Hongkong

09:42 - 26/06/2020

  Thời gian: 12h00 pm Lịch tàu: DANANG - SHANGHAI Giá niêm yết: 26000 $
Xem thêm

Cước vận tải biển từ/đi Hàn quốc

09:41 - 26/06/2020

  Thời gian: 08h00 am Lịch tàu: DANANG - SHANGHAI Giá niêm yết: 26000 $
Xem thêm

Cước vận tải biển từ/đi Nhật bản

09:38 - 26/06/2020

  Thời gian: 12h00 pm Lịch tàu: HAIPHONG - SHANGHAI Giá niêm yết: 450 $
Xem thêm
building