Tư vấn thủ tục xuất khẩu

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN EZ SHIPPING Tự hào là một công ty thuần Việt năng động, chuyên nghiệp và được xây dựng dựa trên nền tảng: con người, công nghệ và chất lượng dịch vụ

Tư vấn thủ tục xuất khẩu

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

02:30 - 04/01/2024

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024  NỘI DUNG TÍCH HỢP TRONG FILE BIỂU THUẾ GỒM: 1. Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam...
Xem thêm

Thời điểm nộp C/O trong Hiệp định EVFTA có hiệu lực...

23:38 - 02/03/2021

Để thực hiện hiệu quả các quy định tại Thông tư số 07/2021/TT-BTC quy định Thời điểm nộp chứng từ chứng nhận...
Xem thêm

Tập quán kinh doanh quốc tế bạn cần biết

15:00 - 15/07/2020

Để những chuyến giao dịch kinh doanh ở nước ngoài thành công, người kinh doanh cần tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và...
Xem thêm

FDA LÀ GÌ?

14:38 - 15/07/2020

Hàng hóa nếu muốn thông hành ở thị trường Mỹ, doanh nghiệp cần có giấy chứng nhận FDA cho sản phẩm. Do vậy, thủ...
Xem thêm
building